De helft van uw tijd gaat verloren ..... 

diploma

We bevinden ons inmiddels in een kennismaatschappij. Hierin wint niet, zoals we vaak denken, degene met de meeste kennis. De winnaar is degene die kennis het beste productief kan maken. Het productief maken van kennis is daarom volgens Peter F. Drucker de belangrijkste uitdaging van de 21e eeuw !

alarm-1

Ondanks het belang van kennisproductiviteit zijn we hierin niet succesvol. Zo werd volgens Daniel Altman de gemiddelde productiewerker de afgelopen 50 jaar maar liefst 330% productiever, terwijl de kenniswerker bleef steken op een armoedige 47%. Dus wellicht gaat meer dan de helft van uw tijd verloren ....

magic-wand

Het probleem is bekend en daarom werkt u hard aan een hogere productiviteit door inspirerende werkplekken, training en opleiding, een resultaat gerichte cultuur, tevredenheidsonderzoeken enz. Een grote kans dat uw concurrent dat ook doet. Maar hiermee raakt noch uw concurrent, noch u de kern.

coin-2

De enorme productiviteitsstijging in de industriële maatschappij kwam door een ogenschijnlijk simpel concept. Continu verbeteren. Plan - Do - Check - Act. Het gebrek aan een soortgelijk concept zorgt ervoor dat we in de kennismaatschappij achterblijven.

sign-1

Het is niet vreemd dat we in een kennisomgeving er nog niet in slagen om continu te verbeteren want:

  • Over welke feiten hebben we het, en hoe gaan we deze meten ? 
  • Hoe zorgen we voor een continue uitvoering in een hectische wereld ?
  • Wie mag verbeteren en hoe ondersteunen we dit ?

ForeF heeft met haar unieke evaluatiemodel en krachtige tools een antwoord op bovenstaande vragen. 

Hier vindt u meer informatie over ForeF en haar aanpak. 

ForeF