Steeds Beter

Succes krijgen we door ons steeds weer te verbeteren. Continues improvement. Dit is niet eenvoudig. Het vereist niet alleen doorzettingsvermogen maar ook een slimme methode om te zien hoe goed het gaat en wat beter kan. Deze methode begint met het meten van productiviteit.


[1] De drie dimensies van productiviteit

Focus of in welke mate doe ik wat ik moet doen ?

Flow of in welke mate kan ik doen wat ik moet doen ?

Fun, vind ik het wel leuk ? 

 


[2] Hoe te meten ?

Goed meten is dé grootste uitdaging. Daarom heeft ForeF een app ontwikkelt die regelmatig peilt hoe het gaat. 

james-screenshot


[3] Hoe zorgen we voor een continue uitvoering in een hectische wereld ?

Net als met sporten hebben we soms wat hulp nodig om door te gaan. We moeten ons nu inspannen om straks een goed figuur te krijgen. Hetzelfde geldt voor continu verbeteren. We moeten nu gaan meten om straks te weten wat goed gaat en wat beter kan. ForeF onderkent deze uitdaging en gaat samen met u bekijken wat de beste oplossing hiervoor is.


[4] Wie mag verbeteren ?

De belangrijkste verbeteringen verwachten we van:

  1. De Professional die steeds meer zichzelf moet sturen om succesvol te blijven
  2. De Manager die de Professional naar succes coacht
  3. De CEO die er op toeziet dat de hele organisatie werkt conform de visie en strategie

Hier vindt u een beschrijving van de business cases